Dla dorosłych

Ordnung muss sein! A skoro tak, uporządkuj też swoją znajomość języka niemieckiego! Pamiętasz tylko pojedyncze słówka czy zwroty z podstawówki? Przyjdź do nas i wykorzystaj to do szybkiego odświeżenia wiedzy lub nauczenia się języka od samego początku. Z nami obydwa sposoby są perfekt!

Niemiecki dla dorosłych Bydgoszcz

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Indywidualny niemiecki dla dorosłych Bydgoszcz

Chciałbyś połączyć kurs językowy z innymi ważnymi dla Ciebie zajęciami? Polecamy kursy indywidualne. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które preferują zupełnie samodzielnie zdobywać wiedzę i chcą mieć lektora języka obcego na wyłączność. Dzięki zajęciom indywidualnym uczeń ma szansę idealnie dopasować kurs do swojego czasu i potrzeb.

EGZAMINY JĘZYKOWE

Posiadanie praktycznej umiejętności języka niemieckiego jest we współczesnym świecie bardzo ważnym aspektem, równie ważnym jak posiadanie certyfikatu Goethe Institut, który potwierdza stopień opanowania języka na danym poziomie.
Certyfikaty Goethe-Institut są dobrze znane i honorowane przez pracodawców oraz placówki edukacyjne na całym świecie. Stanowią zatem cenny dokument nie tylko dla osób starających się o pracę, ale także dla osób chcących podjąć naukę na zagranicznych uczelniach. Egzaminy Goethe są zgodne z  poziomami biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Młodzież i dorośli mają możliwość potwierdzenia praktycznej znajomości języka niemieckiego na poziomie od A1 do C2. Każdy z egzaminów, odpowiadający jednemu z sześciostopniowej skali ESOKJ różni się odpowiednio stopniem trudności, a tym samym stopniem uznawalności.

Egzaminy językowe niemiecki Bydgoszcz

Goethe-Zertifikat A1, A2:

 

Egzamin ten potwierdza podstawową znajomość języka. Odpowiada pierwszemu i drugiemu poziomowi znajomości języka w skali ESOKJ.
Osoba, która przystępuje do egzaminu potrafi formułować nieskomplikowane pytania i udzielać bardzo prostych odpowiedzi na tematy życia codziennego, bądź otoczenia. Przy czym kandydat stosuje najbardziej  podstawowe wyrażenia. Certyfikat daje możliwość zatrudnienia w Niemczech, a także jest szansą na uzyskanie zaświadczenia  o znajomości języka w celu uzyskania wizy w ramach łączenia rodzin.

Goethe-Zertifikat B1:

 

Egzamin odpowiada znajomości języka na trzecim poziomie kompetencji językowych wg ESOKJ. Słuchacz, przystępujący do egzaminu Goethe-Zertifikat B1 powinien wykazywać się językiem na takim poziomie samodzielności, która umożliwia komunikację w języku niemieckim we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.
W zależności od doświadczenia językowego i indywidualnych predyspozycji, czas przygotowania do powyższego egzaminu określa się na 350 – 650 jednostek lekcyjnych. Certyfikat ten daje możliwość ubiegania się o pracę, a także możliwość uczęszczania w Niemczech do college’u przygotowującego do podjęcia studiów.

Goethe-Zertifikat B2:

 

Egzamin określa kompetencje językowe słuchacza na czwartym poziomie zaawansowania, zgodnie z ESOKJ. W celach zawodowych jest potwierdzeniem zaawansowanej znajomości języka niemieckiego. Osoba, posiadająca taki certyfikat potrafi zrozumieć znaczenie wątków złożonych tekstów. Potrafi płynnie i spontanicznie prowadzić rozmowy z osobą niemieckojęzyczną.
Zgodnie z indywidualnymi możliwościami słuchacza, czas przygotowania do tego egzaminu wynosi około 600 – 800 jednostek lekcyjnych.

Goethe-Zertifikat C1:

 

Certyfikat na poziomie C1 potwierdza bardzo zaawansowaną znajomość języka niemieckiego. Egzamin wymaga umiejętności samodzielnego opracowania autentycznego tekstu niemieckojęzycznego oraz biegłego posługiwania się w mowie i w piśmie.
Potwierdzenie kwalifikacji językowych na tym poziomie zwalnia  z egzaminu wstępnego cudzoziemców, którzy chcą studiować w niemieckich szkołach wyższych, uniwersytetach i kolegiach. Przewiduje się, że należy zrealizować około 800 ‑ 1000 jednostek lekcyjnych , aby przygotować się do egzaminu na tym poziomie.

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego

lub zadzwoń

52 37 91 555