Zimowy klub konwersacyjny

Zimowy klub konwersacyjny

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na spotkania konwersacyjne w języku angielskim, na ciekawe, podane z wyprzedzeniem tematy.

Zajęcia mają na celu pokonywanie bariery mówienia, doskonalenie wymowy, utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa.

Grupy konwersacyjne dla 4 -6 osób.

  • Zajęcia dla dzieci: w wieku 10- 13 lat
  • Zajęcia dla młodzieży na poziomie: A2-B1, B1+-C1
  • Zajęcia dla osób dorosłych na poziomie: A2-B1, B1+-C1

Spotkania w siedzibie SJO Westgate

Zajęcia: 3 x w tygodniu (pon, śr, pt) , 60 min, w godz. 17.30-18.30
Termin: 12.02.2018- 23.02.2018
Zapisy do 02.02.2018