Kwalifikacje do nauczania jęz. angielskiego dla nauczycieli. Specjalna oferta kursów przygotowujących do egzaminu PTE General oraz FCE

Kwalifikacje do nauczania jęz. angielskiego dla nauczycieli. Specjalna oferta kursów przygotowujących do egzaminu PTE General oraz FCE

Zapraszamy wszystkich  na kursy przygotowujące do egzaminów Pearson Test of English (PTE General) ,  First Certificate in English (FCE) w szkole Westgate. Na podstawie zdanych egzaminów PTE General- level 3 (ocena: pass, merit lub distinction) lub FCE (ocena A,B) słuchacz otrzymuje międzynarodowy certyfikat,  potwierdzający płynność oraz poprawność posługiwania się językiem angielskim na poziomie wyższym (B2). Certyfikaty te są honorowane na całym świecie. W Polsce, posiadacze tych ceryfikatów są np.  zwolnieni z egzaminów końcowych na studiach. W połączeniu z  przygotowaniem pedagogicznym dają dodatkowe uprawnienia do nauki języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej.  Dla nauczycieli, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje w tym zakresie, a którzy zgłoszą chęć udziału w kursie do 13 września, czeka specjalna propozycja. Zapraszamy ! tel. 52  37 91 555 lub 515 296 236 :)